SZKOLENIA BHP ON-LINE czyli E-LEARNING


Jak to działa?

Szkolenie BHP w formie e-learning, to program multimedialny dostępny poprzez Internet.
Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w zgłoszeniu dane dostępowe:

  1. wchodzi na wskazaną stronę internetową,
  2. podaje nazwę użytkownika oraz hasło,
  3. a następnie rozpoczyna szkolenie.

W zależności od rodzaju szkolenia BHP czas trwania wynosi ok. 3 – 5 godzin. Użytkownik w każdej chwili może je zatrzymać, a potem powrócić do miejsca, w którym wcześniej przerwał naukę. Ważne jest tylko, aby cały kurs ukończyć w ciągu 30 dni od otrzymania danych dostępowych. Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego pocztą tradycyjną wysyłany jest do Państwa certyfikat ukończenia szkolenia.

RODZAJ SZKOLENIA ILOŚĆ OSÓB
1 – 10 11 i więcej
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców 99,00 zł  do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami 79,00 zł do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 49,00 zł do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych 59,00 zł do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych 99,00 zł do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców w służbie zdrowia 99,00 zł do negocjacji
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia 59,00 zł do negocjacji
Mobbing – obowiązki pracodawcy 49,00 zł do negocjacji
Ochrona środowiska 49,00 zł do negocjacji
Prace szczególnie niebezpieczne 39,00 zł do negocjacji

*Podane wartości są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Jak zamówić szkolenie BHP online?

1. Wypełnij formularz zamówienia

Jeżeli już zdecydowali się Państwo na uczestnictwo w szkoleniu, prosimy o wysłanie formularza kontaktowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin.

2. Na podstawie zgłoszenia przygotujemy fakturę do płatności za udzielenie licencji na wybrane szkolenie

Nasz konsultant na podstawie otrzymanego zgłoszenia oraz otrzymanej listy osób przygotuje i przekarze fakturę do płatności za udzielenie licencji na szkolenie.

3. Udzielimy dostępu do szkolenia na 30 dni dla osób wskazanych w zamówieniu

Po dokonaniu płatności, na podstawie przesłanej przez Państwa listy użytkowników, przyznamy użytkownikom dostęp do szkolenia. Użytkownicy drogą mailową otrzymają dane niezbędne do rozpoczęcia szkolenia. Od momentu udostępnienia szkolenia użytkownicy będą mieli 30 dni na jego ukończenie.

4. Wystawimy i prześlemy pocztą certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

Na podstawie uzyskanego pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego nasz inspektor BHP wystawi i prześle do Państwa certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w  tradycyjnym szkoleniu.