PIERWSZA POMOC


O SZKOLENIU

Celem szkolenia – Pierwsza Pomoc jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, komu nie jest obojętne zdrowie i życie osób bliskich.

PROGRAM

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • rozpoznanie osoby w stanie zagrożenia życia
 • wzywanie pomocy
 • techniki udrożniania dróg oddechowych
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (AED)
 • postępowanie w zadławieniu
 • postępowanie w obrażeniach ciała
 • drgawki
 • gorączka
 • zaburzenia oddychania

WYMAGANIA

 • dobry humor i chęci do nauki

UPRAWNIENIA

 • Nabędziesz umiejętność udzielania Pierwszej Pomocy.
 • Po odbyciu szkolenia wystawiamy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 • Dla twojej wygody szkolenia prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie,
 • Dopasujemy terminy i godziny szkolenia do możliwości uczestnika,

CENA

Koszt szkolenia uwzględnia:

 • wykłady z części teoretycznej,materiały szkoleniowe,część praktyczna
 • z wykorzystaniem fantomów,organizacja niezbędnych formalności
 • związanych z uzyskaniem uprawnień.

*Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości osób zgłoszonych na szkolenie. Ceny ustalamy indywidualnie. W celu uzyskania oferty prześlij do nas zapytanie.