KURS NA OPERATORA DŹWIGÓW BUDOWLANO-TOWAROWYCH KAT. IID


O KURSIE

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia kategorii IID – Dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe. Wybierając niniejszy kurs po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  Dźwigów budowlano-towarowych kat. IID wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROGRAM

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Budowa dźwigów –widomości ogólne
 • Budowa dźwigów –część mechaniczna
 • Budowa dźwigów – część elektryczna
 • Obowiązki i zadania dźwigowego. Awarie i wypadki.
 • Zagadnienia bhp. Udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • Zajęcia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

UPRAWNIENIE

 • Po odbyciu szkolenia i po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (uprawnienia) Kat. IID.
 • do obsługi dźwigów budowlanych towarowy oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 • Dla twojej wygody szkolenia prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie,
 • Dopasujemy terminy i godziny szkolenia do możliwości uczestnika.

CENA ustalana indywidualnie*

Koszt szkolenia uwzględnia:

 • wykłady z części teoretycznej,
 • materiały szkoleniowe,
 • część praktyczna na urządzeniu,
 • organizacja niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem uprawnień.

*W celu uzyskania oferty prześlij do nas zapytanie.