SZKOLENIA OKRESOWE BHP


O SZKOLENIU

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla Państwa pracowników. Program szkolenia dostosowany jest do rodzajów i warunków pracy jakie wykonują poszczególni uczestnicy szkolenia. Podczas realizacji szkolenia wykorzystujemy dostępne pomoce naukowe jak prezentacje i filmy itp.

CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.