SZKOLENIA WSTĘPNE BHP


O SZKOLENIU

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp (tzw. instruktaż ogólny). Program szkolenia dostosowany jest do rodzajów i warunków pracy jakie wykonują poszczególni uczestnicy szkolenia. Podczas realizacji szkolenia wykorzystujemy dostępne pomoce naukowe jak prezentacje i filmy itp.

Podczas szkolenia wstępnego BHP poruszamy następujące tematy:

 • obowiązki i uprawnienia bhp:
  • pracodawców
  • pracowników – wszystkich komórek organizacyjnych w firmie
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp,
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy,

CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

UCZESTNICY SZKOLENIA BHP

 • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

Jak chcesz zamówić szkolenia lub zadać pytanie napisz do nas lub zadzwoń