KURS NA OPERATORA UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH


O KURSIE

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia kategorii IU – układnice. Wybierając niniejszy kurs po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi układnic kat. IU wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROGRAM

 • Organizacja i zakres działania Dozoru Technicznego
 • Klasyfikacja i podział układnic
 • Budowa i działanie podzespołów i mechanizmów układnicy
 • Podstawowe parametry techniczne urządzenia
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Obowiązki operatora układnicy
 • Postępowanie operatora w przypadku awarii urządzenia
 • Zasady bhp i ppoż, w trakcie przygotowania urządzenia do pracy i wykonywania pracy
 • Zajęcia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie podstawowe
 • orzeczenie lekarskie o brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

UPRAWNIENIE

 • Po odbyciu szkolenia i po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (uprawnienia) Kat. IU.
 • do obsługi układnic magazynowych

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 • Dla twojej wygody szkolenia prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie,
 • Dopasujemy terminy i godziny szkolenia do możliwości uczestnika.

CENA ustalane indywidualnie

Koszt szkolenia uwzględnia:

 • wykłady z części teoretycznej,
 • materiały szkoleniowe,
 • część praktyczna na urządzeniu,
 • organizacja niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem uprawnień.

*W celu uzyskania oferty prześlij do nas zapytanie.