KURS NA OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH dawna KAT. II WJO


O KURSIE

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia kategorii II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe. W dzisiejszych czas chcąc podjąć pracę na stanowisku magazyniera niezbędne jest posiadanie uprawnień potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wybierając niniejszy kurs po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROGRAM

 • rodzaje i budowa urządzeń
 • czynności operatora przed i po zakończeniu pracy
 • czynności operatora podczas pracy
 • wiadomości dotyczące przewożenia ładunków
 • dozór techniczny
 • zasady wymiany butli gazowych
 • ćwiczenia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie podstawowe
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

UPRAWNIENIE

 • Po odbyciu szkolenia i po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (uprawnienia) Kat. II WJO.
 • Kat. II WJO uprawnia do kierowania wózkami jezdniowymi z siedziskiem (czołowe, boczne, wysoki skład) oraz wózkami prowadzonymi za tzw. dyszel.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 • Dla twojej wygody szkolenia prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie,
 • Dopasujemy terminy i godziny szkolenia do możliwości uczestnika.

CENA ustalana indywidualnie

Koszt szkolenia uwzględnia:

 • wykłady z części teoretycznej,
 • materiały szkoleniowe,
 • część praktyczna na urządzeniu,
 • organizacja niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem uprawnień.

CHCESZ ZAMÓWIĆ SZKOLENIE DLA SWOICH PRACOWNIKÓW ZAPRASZAMY DO KONTAKTU tel. 604-984-167 USTALIMY INDYWIDUALNY TERMIN DLA CIEBIE.