KURS NA OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH KAT. IIP


O KURSIE

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia kategorii IIP – operator podestów ruchomych – podesty wiszące, stacjonarne i masztowe. Wybierając niniejszy kurs po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych kat. IIP wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROGRAM

 • podest ruchomy – jego rodzaje i budowa
 • obowiązki operatora na stanowisku – przed pracą, w jej trakcie i po jej zakończeniu
 • wiadomości na temat dozoru technicznego urządzenia
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ćwiczenia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie podstawowe
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

UPRAWNIENIE

 • Po odbyciu szkolenia i po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (uprawnienia) Kat. IP.
 • do obsługi podestów wiszących, stacjonarnych i masztowych

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 • Dla twojej wygody szkolenia prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie,
 • Dopasujemy terminy i godziny szkolenia do możliwości uczestnika.

CENA ustalana indywidualnie*

Koszt szkolenia uwzględnia:

 • wykłady z części teoretycznej,
 • materiały szkoleniowe,
 • część praktyczna na urządzeniu,
 • organizacja niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem uprawnień.

*W celu uzyskania oferty prześlij do nas zapytanie.