Doradztwo i Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia BHP po angielsku

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

E-learning - szkolenia BHP On-line

Arrow
Arrow
Slider

Szkolenia on-line

  • dla kierujących i pracodawców
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych

   

  Wszystko odbywa się przez Internet, jedynie certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany jest w wersji papierowej.

  Pełnoprawna forma szkolenia BHP, zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).

 • Szkolenie BHP w formie e-learning, to program multimedialny dostępny poprzez Internet.
  Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w zgłoszeniu dane dostępowe:

  • wchodzi na wskazaną stronę internetową,
  • podaje nazwę użytkownika oraz hasło,
  • a następnie rozpoczyna szkolenie.

  W zależności od rodzaju szkolenia BHP czas trwania wynosi ok. 3 – 5 godzin. Użytkownik w każdej chwili może je zatrzymać, a potem powrócić do miejsca, w którym wcześniej przerwał naukę. Ważne jest tylko, aby cały kurs ukończyć w ciągu 30 dni od otrzymania danych dostępowych. Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego pocztą tradycyjną wysyłany jest do Państwa certyfikat ukończenia szkolenia.

  szkoleniaonline

 • Interfejs użytkownika platformy MyLearning Portal 3.0 działa poprawnie w systemie operacyjnym:

  • Microsoft Windows XP, Service Pack 2 lub wyższy
  • Microsoft Windows Vista,
  • Microsoft Windows 7.
  • Obsługiwane przeglądarki internetowe:
  • Microsoft Internet Explorer (IE), wersja przynajmniej 7.0,
  • Mozilla Firefox, wersja przynajmniej 3.0.

  Wykorzystywana przeglądarka powinna mieć:

  • włączoną obsługę skryptów języka JavaScript i VBScript,
  • włączoną obsługę kaskadowych arkuszów stylów (CSS),
  • włączoną obsługę plików cookie (ustawianie ciasteczek),
  • wyłączone blokowanie wyskakujących okien dla witryny interfejsu użytkownika,
  • włączoną obsługę protokołu SSL w wersji przynajmniej SSL 3,
  • włączoną opcję uruchamiania formantów ActiveX (Adobe Flash Player).

  Dodatkowo wymagane jest następujące oprogramowanie:

  • Adobe Flash Player, wersja przynajmniej 7.0r19 (Internet Explorer) lub 9.0.115 (Mozilla Firefox),
  • Java Runtime Environment, wersja przynajmniej 1.4.2.
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych

  Czas trwania:

  3 godz.


  Dla kogo?

  - Dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne


  Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  Czas trwania:

  4 godz.


  Dla kogo?

  - Dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, - innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


  Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

  Czas trwania:

  5 godz.


  Dla kogo?

  - Dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.


  Zawartość szkolenia

   

  • Wstęp
  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • Organizacja stanowisk pracy
  • Metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia
  • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
  • Prawo pracy
  • Test końcowy

  Zawartość szkolenia

   

  • Wstęp
  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń
  • Organizacja stanowisk pracy biurowej
  • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków
  • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
  • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
  • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
  • Test końcowy

  Zawartość szkolenia

   

  • Wprowadzenie
  • Regulacje prawne z zakresu BHP
  • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
  • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
  • Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
  • System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
  • Zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia - metody identyfikacji i oceny ryzyka
  • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP
  • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków BHP
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Zasady postępowania w razie wypadku
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • Test końcowy

 • Liczba użytkowników Szkolenie okresowe BHP dla pracowników
  administracyjno-biurowych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe BHP dla pracowników
  inżynieryjno-technicznych
  Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców w służbie zdrowia
   Wersja polska
   0-10  48 PLN  56 PLN  56 PLN  115 PLN   115 PLN  115 PLN
   10-30  45 PLN  53 PLN  53 PLN  110 PLN  110 PLN  110 PLN
   30-60  42 PLN  50 PLN  50 PLN  105 PLN  105 PLN  105 PLN
   60-100  39 PLN  47 PLN  47 PLN  99 PLN  99 PLN  99 PLN
   powyżej 100  Oferta indywidualna Oferta indywidualna Oferta indywidualna  Oferta indywidualna  Oferta indywidualna  Oferta indywidualna
   Wersja angielska
   0-10  95 PLN      195 PLN    
   10-30  75 PLN      175 PLN    
   30-60  73 PLN      170 PLN    
   60-100  70 PLN      168 PLN    
   powyżej 100  Oferta indywidualna      Oferta indywidualna    

   

  Warunki zakupu szkolenia:
  Podane ceny są cenami za jednego użytkownika.
  Podane ceny są cenami netto.
  Cena obejmuje udostępnienie szkolenia na okres 30 dni.
  Cena zawiera certyfikat ukończenia szkolenia.

   

   

 • 01 Wypełnij formularz zamówienia

  Jeżeli już zdecydowali się Państwo na uczestnictwo w szkoleniu, prosimy o wysłanie formularza zamówienia. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin.

  02Przygotujemy i podpiszemy umowę-zlecenie

  Nasz konsultant na podstawie zamówienia przygotuje umowę-zlecenie na usługę. Po podpisaniu dokumentu wystawimy Państwu fakturę pro forma.

  03Udzielimy dostępu do szkolenia na 30 dni dla osób wskazanych w zamówieniu

  Po dokonaniu płatności, na podstawie przesłanej przez Państwa listy użytkowników, przyznamy użytkownikom dostęp do szkolenia. Użytkownicy drogą mailową otrzymają dane niezbędne do rozpoczęcia szkolenia. Od momentu udostępnienia szkolenia użytkownicy będą mieli 30 dni na jego ukończenie.

  04Wyślemy raport wyników nauczania

  Po ukończeniu przez uczestników szkolenia BHP przygotujemy i wyślemy do Państwa raport wyników, uzyskanych przez poszczególnych użytkowników. Raport zawiera szczegółowe informacje o przebiegu kursu, wykonywanych ćwiczeniach i błędach popełnionych w teście końcowym.

  05Wystawimy i prześlemy pocztą certyfikaty

  Na podstawie raportu wyników nauczania nasz inspektor BHP wystawi i prześle do Państwa certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu tradycyjnym.

  Formularz zamówienia szkoleń on-line

  szt. - okresowe szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych
  Nieprawidłowe dane
  szt. -szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno- biurowych w wersji angielskiej
  Nieprawidłowe dane
  szt. - okresowe szkolenie dla kadry kierowniczej
  Nieprawidłowe dane
  szt. - szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujacych pracownikami w w wersji angielskiej
  Nieprawidłowe dane
  szt. - okresowe szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  Nieprawidłowe dane
  Dane zamawiającego:
  Imię i nazwisko osoby kontaktowej: (*)
  Nieprawidłowe dane
  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy (jeżeli inna niż kontaktowa):
  Nieprawidłowe dane
  Adres e-mail osoby kontaktowej: (*)
  Nieprawidłowe dane
  Numer telefonu osoby kontaktowej: (*)
  Nieprawidłowe dane
  NIP:
  Nieprawidłowe dane
  Miasto: (*)
  Nieprawidłowe dane
  Ulica: (*)
  Nieprawidłowe dane
  Kod pocztowy: (*)
  Nieprawidłowe dane
  Czy są państwo platnikiem VAT?:
  Nieprawidłowe dane
  Treść:
  Nieprawidłowe dane
  Zapoznałem się z regulaminem Regulamin
  Nieprawidłowe dane
  (*)
  Nieprawidłowe dane