Doradztwo i Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia BHP po angielsku

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

E-learning - szkolenia BHP On-line

Arrow
Arrow
Slider

Wypadki

Rozporządzenie Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z póź. zm.) nakłada na pracodawcę, którego pracownik uległ wypadkowi, następujące obowiązki:

  • udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy
  • zabezpieczenie miejsca wypadku
  • analiza okoliczności oraz przyczyn wypadku
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
  • zastosowanie środków zapobiegawczych

Protokół powypadkowy powinien być przygotowany w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Podejmujemy się prowadzenia działań związanych z

  • wypadkiem przy pracy
  • wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
  • wypadkiem w drodze do pracy i z pracy